PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề KTĐK cuối năm môn Tin học lớp 5 năm học 2010 - 2011 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
2 Đề KTĐK cuối năm môn Tin học lớp 4 năm học 2010 - 2011 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
3 Đề KTĐK cuối năm môn Tin học lớp 3 năm học 2010 - 2011 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
4 Đề KTĐK cuối kỳ I môn Tin học lớp 5 năm học 2010 - 2011 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
5 Đề KTĐK cuối kỳ I môn Tin học lớp 4 năm học 2010 - 2011 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
6 Đề KTĐK cuối kỳ I môn Tin học lớp 3 năm học 2010 - 2011 Vũ Thị Mai [HyperLink19]