PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG

Ảnh cán bộ giáo viên của nhà trường  trong giờ sinh họat tập thể.