PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1BNguyễn Thị Dàn
2Tiếng Việt1CVũ Thị Nguyên
3Tiếng Việt1DBùi Thị Hạnh
4Tiếng Việt2ANguyễn Thị Dự
5Tiếng Việt2BLương Thị Hiên
6Tiếng Việt2CBùi Thị Ngọc Loan
7Tiếng Việt2DNguyễn Thị Ngọc Vân
8Tiếng Việt2ENguyễn Thị Mát
9Tiếng Việt3AVũ Thị Thiêm
10Tiếng Việt3BHoàng Thị Hoài
11Tiếng Việt3CNguyễn Thị Ngân
12Tiếng Việt3DVũ Thị Biển
13Tiếng Việt4ANguyễn Thị Thùy
14Tiếng Việt4BHoàng Thị Mai Phương
15Tiếng Việt4CNguyễn Văn Thiềm
16Tiếng Việt5ANguyễn Thị Hoa
17Tiếng Việt5BLê Nho Phong
18Tiếng Việt5CNguyễn Thị Thanh Hà
19Tiếng Việt5DNguyễn Thị Khuyên