PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ GIẢNG DẠY HỌC KÌ II
Chọn năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớp
1 1A
2 1B
3 1C
4 1D
5 2A
6 2B
7 2C
8 2D
9 2E
10 3A
11 3B
12 3C
13 3D
14 4A
15 4B
16 4C
17 5A
18 5B
19 5C
20 5D