PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Lê Quang Anh
   Sinh ngày: 21/01/2005  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Ngọc Lâu
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích Olympic "Em yêu Tiếng Việt" năm học 2015 - 2016
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Thanh Mai
   Sinh ngày: 19/01/2005  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Ngọc Lâu
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích Olympic "Em yêu Tiếng Việt" cấp huyện năm học 2015 - 2016
   Năm học: 2015 - 2016
   Hà Thế Dũng
   Sinh ngày: 16/03/2005  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: P.Hoàng-CH
   Thành tích:     Đoạt Huy chương Đồng cấp Tỉnh môn thể dục Aerobic
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Ngọc Mai
   Sinh ngày: 10/05/2005  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Kim Đôi- CH
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích Olympic "Em yêu Tiếng Việt" cấp huyện năm học 2015 - 2016
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Thị Hải Yến
   Sinh ngày: 13/11/2005  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Kim Đôi- CH
   Thành tích:     Đoạt Huy chương Đồng cấp Tỉnh môn thể dục Aerobic
   Năm học: 2015 - 2016