PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 CHỈ TIÊU THI TUYỂN GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẨM GIÀNG 2020 30/01/2020 [HyperLink19]
2 BỔ SUNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020 26/11/2019 [HyperLink19]
3 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC: PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2017-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 26/11/2019 [HyperLink19]
4 DANH SÁCH CBGV, NHÂN VIÊN THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 16/01/2018 [HyperLink19]
5 Văn bản mới hướng dẫn của Bộ giáo dục-Đào tạo về chế độ trừ giờ cho Cán bộ công đoàn trong các trường học(có hiệu lực từ 13/5/2016) 14/04/2016 [HyperLink19]
6 HỌP CHUYÊN MÔN NGÀY 03/02/2016 15/02/2016 [HyperLink19]
7 GIÁO ÁN DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT 20/01/2016 [HyperLink19]
8 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MĨ THUẬT HK II 19/01/2016 [HyperLink19]
9 SƠ KẾT CHUYÊN MÔN HKI NĂM HỌC 2015 - 2016 07/01/2016 [HyperLink19]
10 DANH SÁCH HS ĐẠT THÀNH TÍCH XS... 04/01/2016 [HyperLink19]
11 HỌC BDTX NGÀY 30-12-2015 25/12/2015 [HyperLink19]
12 HỌP CHUYÊN MÔN NGÀY 04/12/2015 04/12/2015 [HyperLink19]
13 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT NĂM HỌC 2015-2016 CÔNG VĂN 1231 CỦA SGD&ĐT NGÀY 13-10-2015 04/11/2015 [HyperLink19]
14 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC SINH THEO TT 30- BGD 02/11/2015 [HyperLink19]
15 danh sách học sinh thi tiếng anh cấp tỉnh 31/10/2015 [HyperLink19]
16 PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 20/10/2015 [HyperLink19]
17 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 30 29/09/2015 [HyperLink19]
18 TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÍ VÀ DẠY HỌC 23/09/2015 [HyperLink19]
19 THÔNG BÁO CHO GIÁO VIÊN TRUONG TIEU HỌC CAM HOANG 10/09/2015 [HyperLink19]